Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z NAPĘDEM SPALINOWYM

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (21.05.2024 r.) Informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 17/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (29.04.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 17/2024, prowadzone bez...więcej

BUDOWA TRZECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH, WYMIANA TRÓJNIKÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ WYMIANA PRZEPUSTNIC MIĘDZYKOŁNIERZOWYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.05.2024 r.) Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 13/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (12.04.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe...więcej

MODERNIZACJA KOTŁA WR-10/4 W KOTŁOWNI KR-KACZORSKA W PILE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.04.2024 r.) Informację o unieważnieniu postępowania przetargowego nr 11/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (29.03.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 11/2024,...więcej

DOSTAWA 13 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.04.2024 r.) Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 10/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (11.03.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie...więcej

REMONT DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (18.03.2024 r.) Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 7/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (8.02.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr...więcej

DOSTAWA KOMPONENTÓW AUTOMATYKI

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (6.03.2024 r.) Informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 9/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.02.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 9/2024, prowadzone bez...więcej
1 2 3 4 5 ... 44