Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

WYMIANA KOSZY I ZSYPÓW WĘGLOWYCH KOTŁA WR-25 NA KOTŁOWNI KR ZACHÓD W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28.07.2021 r) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL Sp. z o.o. ul. Młyńska 16, 26-200 Końskie...więcej

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 13 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28-07-2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta spełniła...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (22.07.2021 r.) 1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż 130 tys. złotych prowadzone w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień zwany dalej „Regulaminem” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 3 Wykonawców. 3. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą:...więcej

DOSTAWA OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ NA POTRZEBY MEC PIŁA SP. Z O.O. W LATACH 2021 – 2022

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (01.07.2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 2 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: PPHU REMER PLUS Hubert Schoener ul. Ludomska 18, 64-600 Dąbrówka Leśna Oferta ta...więcej

Zaprojektowanie, budowa, dostawa oraz montaż u odbiorców ciepła kompaktowych węzłów cieplnych

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (26.06.2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W...więcej

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ WZDŁUŻ UL. SPACEROWEJ, DO AL. PIASTÓW W PILE (ETAP I)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.06.2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o....więcej
1 2 3 4 5 ... 30