Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

REKONSTRUKCJA ZWĘŻKI I NAPRAWA TRZONU KOMINA ø 2320, H= 49m NA KOTŁOWNI KR-ZACHÓD W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (08.09.2021r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: USŁUGI SPECJALISTYCZNE ALPIX Marek Gizowski ul. Fabryczna 64/12, 66-400 Gorzów...więcej

Budowa pięciu przyłączy cieplnych w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (31.08.2021 r.) 1.Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2.W wymaganym terminie ofertę złożyło 2 Wykonawców. 3.Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła wszystkie...więcej

WYMIANA KOSZY I ZSYPÓW WĘGLOWYCH KOTŁA WR-25 NA KOTŁOWNI KR ZACHÓD W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28.07.2021 r) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL Sp. z o.o. ul. Młyńska 16, 26-200 Końskie...więcej

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 13 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28-07-2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta spełniła...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (22.07.2021 r.) 1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż 130 tys. złotych prowadzone w trybie zapytania ofertowego w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień zwany dalej „Regulaminem” stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 3 Wykonawców. 3. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą:...więcej

DOSTAWA OBUWIA ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ NA POTRZEBY MEC PIŁA SP. Z O.O. W LATACH 2021 – 2022

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (01.07.2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 2 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: PPHU REMER PLUS Hubert Schoener ul. Ludomska 18, 64-600 Dąbrówka Leśna Oferta ta...więcej
1 2 3 4 5 ... 31