Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

DOSTAWA WĘZŁA CIEPLNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (14.02.2024 r.) Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 3/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (17.01.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie...więcej

BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (14.02.2024 r.) Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 1/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (10.01.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe...więcej

SERWIS POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH NA POTRZEBY MEC PIŁA SP. Z O.O., W LATACH 2024-2025

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (04.01.2024r.) Informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 50/2023 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (28.11.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 50/2023, prowadzone...więcej

REMONT KORYTARZY, KLATEK SCHODOWYCH ORAZ TOALETY MĘSKIEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 46/2023 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (23.11.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 46/2023,...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (14.12.2023 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej. Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (17.11.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia...więcej

PRZEGLĄD TECHNICZNY, LEGALIZACJA I WZORCOWANIE WAG PRZENOŚNIKOWYCH TYPU WMTP, W OBIEKTACH: KR-KACZORSKA, EC-KOSZYCE I EC-ZACHÓD

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (23.11.2023 r.) Informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 49/2023 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (03.11.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 49/2023,...więcej
1 2 3 4 5 ... 42