Menu przedmiotowe

Pomoc

Menu podmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu.
Zawiera ono listę działów w menu głównym.

Menu przedmiotowe
Umieszczone jest po lewej stronie serwisu.
Zawiera ono informacje techniczne biuletynu.

Moduł wyszukujący
Służy do prostego przeszukania informacji zawartych w menu podmiotowym.
W miejsce słowa "szukaj" wpisujemy poszukiwany wyraz.
Funkcja dostępna jest w nagłówku po prawej stronie serwisu.

Rejestr zmian
Zawiera informację, o zmianach w treści biuletynu informacji publicznej,
z uwzględnieniem rodzaju zmiany, osoby zmieniającej oraz dacie zmiany.
Rejestr umieczony jest po lewej stronie serwisu.

Redakcja
Dział z informacjami o osobach redagujących stronę podmiotową BIP.
Funkcja dostępna jest w menu przedmiotowym po lewej stronie serwisu.
powrót