Menu przedmiotowe

Aktualne

WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO KOMINÓW NALEŻĄCYCH DO MEC PIŁA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.06.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 26/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO KOMINÓW...więcej

DOSTAWA (I URUCHOMIENIE) AGREGATU POMPOWEGO DO POMPOWNI ODŻUŻLANIA W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.06.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 28/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA (I URUCHOMIENIE) AGREGATU...więcej

DOSTAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ Z FUNKCJĄ GRZANIA WODY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (14.06.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 19/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ Z FUNKCJĄ GRZANIA WODY....więcej

BUDOWA CZTERECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (3.06.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 23/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CZTERECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE....więcej

USŁUGI SERWISOWE DOTYCZĄCE TRZECH AGRAGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620, ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W P

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (24.05.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 15/2024, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są USŁUGI SERWISOWE DOTYCZĄCE TRZECH AGRAGATÓW...więcej

Remont główny trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 zlokalizowanych w Elektrociepłowni EC Koszyce w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (17.05.2024 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 12/2024, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605). Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont główny trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620...więcej