Menu przedmiotowe

Aktualne

REMONT TOALETY DAMSKIEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MEC PIŁA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (2.06.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 23/2023, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest REMONT TOALETY DAMSKIEJ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MEC...więcej

MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA TERENIE KOTŁOWNI REJONOWEJ KR-ZACHÓD W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (30.05.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 19/2023, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NA TERENIE...więcej

DOSTAWA 8 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.05.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 20/2023, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA 8 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH W PILE....więcej

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ, BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH ORAZ MONTAŻ ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (27.04.2023) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 16/2023, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ, BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY...więcej

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ - WZDŁUŻ UL. SPACEROWEJ DO AL. PIASTÓW W PILE ORAZ BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (25.04.2023 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA SIECI CIEPLNEJ - WZDŁUŻ UL. SPACEROWEJ DO AL. PIASTÓW W PILE ORAZ BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SWZ nr 15/2023. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy...więcej