Menu przedmiotowe

Aktualne

Modernizacja trzech układów pomiarowo-rozliczeniowych w obiektach KR-Kaczorska i KR-Zachód w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.05.2022) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 11/2022 w trybie zapytania ofertowego, prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: MODERNIZACJA TRZECH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH W OBIEKTACH KR-KACZORSKA I KR-ZACHÓD W PILE Wadium: Oferta musi być...więcej