Menu przedmiotowe

Aktualne

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ WZDŁUŻ UL. SPACEROWEJ, DO AL. PIASTÓW W PILE (ETAP I)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (29.04.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest PRZEBUDOWĘ SIECI CIEPLNEJ WZDŁUŻ UL. SPACEROWEJ, DO AL. PIASTÓW W PILE (ETAP I). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 7/2021. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów; Informacje...więcej

Likwidacja węzłów grupowych – węzły cieplne Etap II

WYJAŚNIENIA SIWZ (21.04.2021 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-04-21” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.04.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawa oraz montaż u odbiorców ciepła kompaktowych węzłów cieplnych. Szczegółowy opis przedmiotu...więcej

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile (ETAP II) – Budowa przyłączy cieplnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (25.03.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy cieplnych w ramach drugiego etapu likwidacji węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 4/2021. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy...więcej