Menu przedmiotowe

Aktualne

Likwidacja węzłów grupowych – węzły cieplne Etap II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.04.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawa oraz montaż u odbiorców ciepła kompaktowych węzłów cieplnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 6/2021. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45331000-6– Instalowanie urządzeń grzewczych; Informacje...więcej

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 12 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (1.04.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 5/2021 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 12 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000...więcej

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile (ETAP II) – Budowa przyłączy cieplnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (25.03.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy cieplnych w ramach drugiego etapu likwidacji węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 4/2021. Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy...więcej

Przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ulicy Śniadeckich, od alei Wyzwolenia do ulicy Łącznej w Pile.

WYJAŚNIENIA SIWZ (23.03.2021 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-03-23” WYJAŚNIENIA SIWZ (22.03.2021 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-03-22” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.03.2021 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem...więcej