Menu przedmiotowe

Organy spółki

Władzami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą:
  • ENEA WYTWARZANIE Sp. z o.o. - 24 695 udziałów (po 1000 PLN)
  • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Rada Nadzorcza Spółki składa się z czterech członków:
  • Przewodnicząca -
  • Sekretarz – Ewelina Ślugajska
  • Członek -Agnieszka Karkosz-Grocholewska
  • Członek - Ireneusz Michalak

Zarząd Spółki:
  • Prezes Zarządu - Agnieszka Cichocka (Delegowana czasowo do wykonywania czynności)
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Paweł Mrowiński
Opublikowano przez: Paweł Mrowiński
Data publikacji: 2021-08-03 11:11:45
Rejestr zmian dokumentu
powrót