Menu przedmiotowe

Organy spółki

Władzami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników tworzą:
  • ENEA S.A. - 24 695 udziałów (po 1000 PLN)
  • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Rada Nadzorcza Spółki składa się z czterech członków:
  • Przewodnicząca - Agnieszka Cichocka, (skierowana do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu)
  • Sekretarz -Ewelina Ślugajska
  • Członek - Paweł Górski

Zarząd Spółki:
  • Prezes Zarządu - Agnieszka Cichocka, (czasowo pełniąca funkcję)
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2024-06-05 13:20:58
Rejestr zmian dokumentu
powrót