Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • Enea S.A., która posiada 18 657 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 62 238,0 tys. PLN
w tym:
  • aktywa trwałe 38 712,2 tys. PLN
  • aktywa obrotowe 23 520,8 tys. PLN

Ilość kotłowni: 12

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 160,6 MW

Moc cieplna zamówiona: 111,56 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 569 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 79,11 km (w tym sieci preizolowanych: 55,10 km)
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2012-03-02 14:03:12
Rejestr zmian dokumentu
powrót