Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A., która posiada 24 695 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 101 941 tys. PLN.
w tym:
  • aktywa trwałe :74 235 tys. PLN
  • aktywa obrotowe : 27 706 tys. PLN

Ilość kotłowni: 7

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 151,3 MW

Moc cieplna zamówiona: 113,6 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 687 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 84,7 km (w tym sieci preizolowanych: 63,20 km)


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2017-04-11 12:43:00
Rejestr zmian dokumentu
powrót