Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • Enea S.A., która posiada 18 657 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziałów

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2009 r. wynosiły 53 685 000,41 PLN
w tym:
  • aktywa trwałe 36 491 976,25 PLN
  • aktywa obrotowe 17 193 024,16 PLN

Ilość kotłowni: 5

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 159,6 MW
  • eksploatacyjna 156,7 MW

Moc cieplna zamówiona: 113,33 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 544 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 70,57 km (w tym sieci preizolowanych: 46,40 km)
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2011-05-23 09:25:10
Rejestr zmian dokumentu
powrót