Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A., która posiada 24 695 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 93 055 tys. PLN.
w tym:
  • aktywa trwałe : 66 827 tys. PLN
  • aktywa obrotowe : 26 228 tys. PLN

Ilość kotłowni: 9

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 154 MW

Moc cieplna zamówiona: 113,26 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 636 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 82,5 km (w tym sieci preizolowanych: 60,96 km)


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2015-06-12 13:31:02
Rejestr zmian dokumentu
powrót