Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • Enea S.A., która posiada 18 657 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2010 r. wynosiły 59 639 541,51 PLN
w tym:
  • aktywa trwałe 38 804 559,13 PLN
  • aktywa obrotowe 20 834 975,38 PLN

Ilość kotłowni: 13

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 164,1 MW

Moc cieplna zamówiona: 114,3 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 548 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 77,76 km (w tym sieci preizolowanych: 53,55 km)
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2011-06-06 12:02:15
Rejestr zmian dokumentu
powrót