Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A., która posiada 18 657 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2013 r. wynosiły 78 421,3 tys. PLN
w tym:
  • aktywa trwałe 44 911,2 tys. PLN
  • aktywa obrotowe 33 510,1 tys. PLN

Ilość kotłowni: 12

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 160 MW

Moc cieplna zamówiona: 112,77 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 619 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 80,50 km (w tym sieci preizolowanych: 58,28 km)


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2014-03-13 09:14:26
Rejestr zmian dokumentu
powrót