Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A., która posiada 18 657 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2011 r. wynosiły 63 519,1 tys. PLN
w tym:
  • aktywa trwałe 38 637,3 tys. PLN
  • aktywa obrotowe 24 881,8 tys. PLN

Ilość kotłowni: 12

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 161 MW

Moc cieplna zamówiona: 111,06 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 586 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 80,01 km (w tym sieci preizolowanych: 57,56 km)


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2013-06-07 12:01:37
Rejestr zmian dokumentu
powrót