Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA S.A., która posiada 24 695 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 157 703 tys. PLN.
w tym:
  • aktywa trwałe : 112 603 tys. PLN
  • aktywa obrotowe : 45 100 tys. PLN

Ilość kotłowni: 7

Moc kotłowni zainstalowana:
  • elektryczna 20,38 MW
  • cieplna 136,73 MW

Moc cieplna zamówiona: 129,19 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 844 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 93,5 km


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Paweł Mrowiński
Opublikowano przez: Paweł Mrowiński
Data publikacji: 2022-03-11 13:51:19
Rejestr zmian dokumentu
powrót