Menu przedmiotowe

Majątek, struktura własnościowa

Właścicielami są:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A., która posiada 24 695 udziałów
  • Gmina Piła, która posiada 10 032 udziały

Majątek:
Aktywa Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 115 217 tys. PLN.
w tym:
  • aktywa trwałe :73 200 tys. PLN
  • aktywa obrotowe : 42 017 tys. PLN

Ilość kotłowni: 7

Moc kotłowni:
  • zainstalowana 135,3 MW

Moc cieplna zamówiona: 119,2 MW

Ilość węzłów cieplnych ogółem: 740 szt.

Długość sieci ciepłowniczej: 88,2 km (w tym sieci preizolowanych: 67,10 km)


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2019-04-24 07:51:14
Rejestr zmian dokumentu
powrót