Menu przedmiotowe

Remont główny trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 zlokalizowanych w Elektrociepłowni EC Koszyce w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (17.05.2024 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 12/2024, prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Remont główny trzech agregatów kogeneracyjnych Jenbacher JMS620 zlokalizowanych w Elektrociepłowni EC Koszyce w Pile”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 12/2024.

Wspólny słownik zamówień /CPV/:
50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn.

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi przygotowania i składania ofert, znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego, na platformie zakupowej, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/905027


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2024-05-17 11:33:49
Rejestr zmian dokumentu
powrót