Menu przedmiotowe

DOSTAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ Z FUNKCJĄ GRZANIA WODY


WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.07.2024 r.)Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 19/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej.

Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (14.06.2024 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 19/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MYJKI CIŚNIENIOWEJ Z FUNKCJĄ GRZANIA WODY. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 19/2024.

Wspólny słownik zamówień /CPV/:
42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca;

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi przygotowania i składania ofert, znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego, na platformie zakupowej, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/938394

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2024-07-12 14:55:00
Rejestr zmian dokumentu
powrót