Menu przedmiotowe

DOSTAWA (I URUCHOMIENIE) AGREGATU POMPOWEGO DO POMPOWNI ODŻUŻLANIA W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.07.2024 r.)


Informację o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego nr 28/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej, pod adresem podanym na dole strony.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (18.06.2024 r.)


Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 28/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA (I URUCHOMIENIE) AGREGATU POMPOWEGO DO POMPOWNI ODŻUŻLANIA W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 28/2024.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
42122480-8 – Pompy wirowe


Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi przygotowania i składania ofert, znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego, na platformie zakupowej, pod adresem:

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2024-07-12 14:14:26
Rejestr zmian dokumentu
powrót