Menu przedmiotowe

BUDOWA CZTERECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE


WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (5.07.2024 r.)


Informację o wyniku postępowania przetargowego nr 23/2024 Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na platformie zakupowej.

Link do miejsca publikacji znajduje się pod adresem na dole strony.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(3.06.2024 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 23/2024, prowadzone bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o., w trybie otwartym.


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CZTERECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 23/2024.

Wspólny słownik zamówień /CPV/:
45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi przygotowania i składania ofert, znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego, na platformie zakupowej, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/933331

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2024-07-05 13:26:19
Rejestr zmian dokumentu
powrót