Menu przedmiotowe

USŁUGI SERWISOWE DOTYCZĄCE TRZECH AGRAGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620, ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W P

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (24.05.2024 r.)


Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
ul. Kaczorska 20
64-920 Piła


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 15/2024, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity ustawy: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).


Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są USŁUGI SERWISOWE DOTYCZĄCE TRZECH AGRAGATÓW KOGENERACYJNYCH JENBACHER JMS620, ZLOKALIZOWANYCH W ELEKTROCIEPŁOWNI EC-KOSZYCE W PILE.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) nr 15/2024.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
50530000-9 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn


Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, dotyczącymi przygotowania i składania ofert, znajduje się na stronie internetowej prowadzonego postępowania przetargowego, na platformie zakupowej, pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/914402

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2024-05-24 12:11:20
Rejestr zmian dokumentu
powrót