Menu przedmiotowe

Wyk. proj. budowlanego przebudowy sieci cieplnej – odcinek wzdłuż ulicy Śniadeckich (od Al. Wyzwolenia do ul.Łącznej) w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (13.11.2020 r.)

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.
2. Ofertę w niniejszym postępowaniu złożył Wykonawca:

APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej G. Rodziewicz
ul. Kondratowicza 6
64-920 Piła

Cena ofertowa netto –7 900,00 zł.
Cena brutto – 9 717,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert, tj. ceny i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100pkt.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.10.2020 r.)


Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej – odcinek wzdłuż ulicy Śniadeckich (od Al. Wyzwolenia do ul. Łącznej) w Pile.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 19/2020.
Wspólny słownik zamówień /CPV/: 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów.

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym linkiem:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10742


Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2020-11-13 14:06:47
Rejestr zmian dokumentu
powrót