Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

BUDOWA SIECI ORAZ TRZECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (5.03.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła wszystkie...więcej

PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ HALLU GŁÓWNEGO W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM MEC PIŁA

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (4.03.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W postępowaniu nie złożono ofert. 3. Postępowanie unieważniono na podstawie §24 ust. 16 zdanie pierwsze Regulaminu Udzielania Zamówień, gdyż nie złożono ofert. OGŁOSZENIE O...więcej

Usługi serwisowe trzech agregatów Jenbacher JMS620 w EC Koszyce w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2018 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawiono poniżej w załączniku pt „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” Informacje z otwarcia ofert (23.11.2018r.) Informację z otwarcia ofert przedstawiono poniżej w załączniku pt „Informacja z otwarcia ofert” WYJAŚNIENIA SIWZ (9.11.2018 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zamieszczono poniżej w załączniku pt...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (21.12.2018 r.) 1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w myśl art. 138o Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło trzech Wykonawców. 3. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą: „STOŁÓWKA”...więcej

BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (16.11.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o. ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła...więcej

PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ HALLU GŁÓWNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (18.10.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W postępowaniu nie złożono ofert. 3. Postępowanie unieważniono na podstawie §24 ust. 16 zdanie pierwsze Regulaminu Udzielania Zamówień, gdyż nie złożono ofert....więcej
1 2 3 4 5 ... 22