Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

REMONT GŁÓWNEGO TAŚMOCIĄGU NAWĘGLANIA W BUDYNKU GŁÓWNYM KR-ZACHÓD PRZY ULICY KRZYWEJ W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.04.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Alpinistycznych „ALPEX” Jarosław...więcej

BUDOWA PIĘCIU PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (22.03.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło trzech Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła...więcej

PROJEKT, BUDOW, DOSTAWA MODUŁÓW I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (22.03.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło trzech Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta spełniła...więcej

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (29.11.2017 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie oferty złożyło 2 Wykonawców. 3. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków...więcej

MODERNIZACJA KOTŁA WR-25 NA ŚCIANY SZCZELNE WRAZ Z INSTALACJĄ ODPYLANIA NA TERENIE KOTŁOWNI EC-KOSZYCE PRZY UL. ŚNIADECKICH W P

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (13.11.2017 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 6 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 1) Modern & Kotły Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 28-330 Wodzisław – LIDER...więcej

MALOWANIE BUDYNKU WRSZTATOWEGO KR-ZACHÓD I BUDYNKU WARSZTATOWO-MAGAZYNOWEGO KR-KACZORSKA

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (20.10.2017 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył 1 Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Firma Handlowo-Usługowa Michał Wojtania ul. Kadetów 2d/5, 64-920 Piła Oferta ta...więcej
1 2 3 4 5 ... 19