Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

DOSTAWA DWÓCH AGREGATÓW POMPOWYCH TYPU 250Z2K-12 NA KOTŁOWNIĘ KR-ZACHÓD W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (7.06.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Odrzucono ofertę jednego z Wykonawców. 4. Wybrano ofertę złożoną przez: Kielecka Fabryka Pomp „Białogon” S.A. ul....więcej

Przebudowa trzech sieci i budowa dwóch przyłączy cieplnych w Pile.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (5.06.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Z powodu nie wniesienia wadium z udziału w postępowaniu został wykluczony jeden z Wykonawców. Oferta tego wykonawcy podlega...więcej

DOSTAWA ARMATURY DO PRZEBUDOWY POMPOWNI KR-KACZORSKA W MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (16.05.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Envirotech sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7 60-845 Poznań Oferta ta spełniła...więcej

REMONT KOMINÓW NA KOTŁOWNIACH MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (14.05.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie oferty złożyło sześciu Wykonawców. 3. Odrzucono 2 oferty. 4. Wybrano ofertę złożoną przez: AP-ART UJŚCIE Lena Jabłońska ul. Strzelecka 2, 64-850 Ujście....więcej

REMONT DACHÓW NA KOTŁOWNIACH MEC PIŁA SP. Z O.O.

Unieważnienie Postępowania Przetargowego (5.06.2019 r.) Postępowanie przetargowe unieważniono na podstawie par.24 ust. 16 zdanie trzecie Regulaminu Udzielania Zamówień. WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (14.05.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W...więcej

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA MODUŁÓW I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (6.05.2019 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta spełniła wszystkie...więcej
1 2 3 4 5 ... 24