Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

Usługi serwisowe trzech agregatów Jenbacher JMS620 w EC Koszyce w Pile

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2018 r.) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przedstawiono poniżej w załączniku pt „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty” Informacje z otwarcia ofert (23.11.2018r.) Informację z otwarcia ofert przedstawiono poniżej w załączniku pt „Informacja z otwarcia ofert” WYJAŚNIENIA SIWZ (9.11.2018 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy zamieszczono poniżej w załączniku pt...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (21.12.2018 r.) 1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w myśl art. 138o Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło trzech Wykonawców. 3. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą: „STOŁÓWKA”...więcej

BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (16.11.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o. ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła...więcej

PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO ORAZ HALLU GŁÓWNEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (18.10.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W postępowaniu nie złożono ofert. 3. Postępowanie unieważniono na podstawie §24 ust. 16 zdanie pierwsze Regulaminu Udzielania Zamówień, gdyż nie złożono ofert....więcej

BUDOWA DWÓCH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.10.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła wszystkie...więcej

BUDOWA PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (10.09.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła...więcej
1 2 3 4 5 ... 22