Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MEC PIŁA SP. Z O.O. – ETAP II

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (2.07.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W postępowaniu złożono 1 ofertę. 3. Postępowanie unieważniono na podstawie §24 ust. 16 zdanie drugie Regulaminu Udzielania Zamówień, gdyż cena złożonej jedynej oferty przewyższa...więcej

TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MEC PIŁA SP. Z O.O. – ETAP I

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (2.07.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W postępowaniu złożono 1 ofertę. 3. Postępowanie unieważniono na podstawie §24 ust. 16 zdanie drugie Regulaminu Udzielania Zamówień, gdyż cena złożonej jedynej oferty przewyższa...więcej

REMONT ESTAKADY NAWĘGLANIA NA KOTŁOWNI KR-KACZORSKA W PILE PRZY ULICY KACZORSKIEJ

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (26.06.2018 r.) Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 1. W postępowaniu złożono 2 oferty. 2. Wykonawcy zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu a złożone przez nich oferty zgodnie z §12 ust. 6 Regulaminu zostały uznane za odrzucone. 3....więcej

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA MODUŁU I WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.06.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta...więcej

BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (30.05.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła wszystkie...więcej

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28.05.2018 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 3 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum: ATREM S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki 62-002 Suchy Las SPIN sp. z o.o. sp. k....więcej
1 2 3 4 5 ... 21