Menu przedmiotowe

Aktualne

PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (10.08.2018 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 20/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: PROJEKT, BUDOWA, DOSTAWA WĘZŁÓW CIEPLNYCH Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.000 zł (cztery...więcej

BUDOWA PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (10.08.2018r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 21/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: BUDOWA PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.500 zł (dwa...więcej