Menu przedmiotowe

Aktualne

REMONT DACHU NA BUDYNKU DOSTAWNYM KR-ZACHÓD W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (23.04.2018 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 11/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: REMONT DACHU NA BUDYNKU DOSTAWNYM KR-ZACHÓD W PILE Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.200 zł (...więcej

REMONT ESTAKADY NAWĘGLANIA NA KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W STAREJ ŁUBIANCE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.04.2018 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 8/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: REMONT ESTAKADY NAWĘGLANIA NA KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W STAREJ ŁUBIANCE Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w...więcej

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ UL. BYDGOSKA-WITOSA W PILE

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w związku z wnioskami złożonymi przez dwóch Wykonawców zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27.04.2018 r. godz. 1400. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy realizacji pozostają bez zmian. WYJAŚNIENIA SIWZ (17.04.2018 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ” oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w...więcej

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

WYJAŚNIENIA SIWZ (17.04.2018 r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ” oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w formacie pdf (w załączeniu). OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (6.04.2018 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 9/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania...więcej

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

WYJAŚNIENIA SIWZ (12.04.2018r.) Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załaczniku pt"Wyjaśnienia SIWZ" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (29.03.2018) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 3/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia:...więcej