Menu przedmiotowe

Aktualne

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-ZACHÓD W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (21.12.2020 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 23/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-ZACHÓD W PILE Wadium: Oferta musi być zabezpieczona...więcej