Menu przedmiotowe

Aktualne

Usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach budowy kogeneracji KR-Zachód w Pile.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...więcej

BUDOWA SZEŚCIU PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (15.05.2020 r.) Zamawiający: Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. Ul. Kaczorska 20 64-920 Piła Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie sektorowe nr 10/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia: BUDOWA SZEŚCIU PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 zł (pięć...więcej

Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile.

MODYFIKACJA SIWZ (25.05.2020 r.) Informację o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono poniżej w załączniku pt „Modyfikacja SIWZ_2020-05-25” WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ (14.05.2020 r.) Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ_2020-05-14” WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ (6.05.2020 r.) Wyjaśnienia treści...więcej