Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

PROJEKT I WYKONANIE PRZYŁĄCZY SIECI C.O. WYSOKICH PARAMETRÓW

WYNIK POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzono w trybie jednostopniowym na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile, zgodnie z przesłankami zawartymi w §11 - §16 Regulaminu. W terminie złożono 2 oferty. Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Zawarto umowę z...więcej

Wykonanie przyłaczy sieci c.o. wysokich parametrów

WYNIK POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzono w trybie jednostopniowym na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile, zgodnie z przesłankami zawartymi w §11 - §16 Regulaminu. W terminie złożono 1 ofertę. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Zawarto umowę z...więcej

Projekt, wykonanie, dostawa i montaż węzłów cieplnych

WYNIK POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzono w trybie jednostopniowym na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile, zgodnie z przesłankami zawartymi w §11 - §16 Regulaminu. W terminie złożono 2 oferty. Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Zawarto umowę z...więcej

Dostawa z montażem baterii akumulatorów kwasowych i prostownika

WYNIK POSTĘPOWANIA Postępowanie prowadzono w trybie jednostopniowym na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile, zgodnie z przesłankami zawartymi w §11 - §16 Regulaminu. W terminie złożono 6 ofert. Odrzucono ofertę nr 4 na podstawie §15 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień z powodu...więcej

Pompa obiegowa wody sieciowej typ 20W39X3GV

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Postępowanie prowadzono w trybie jednostopniowym na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile, zgodnie z przesłankami zawartymi w §11 - §16 Regulaminu. W terminie została złożona jedna oferta. Postępowanie unieważniono, gdyż wartość oferty złożonej przez Grupa Powen-Wafapomp...więcej
1 ... 24 25 26 27 28