Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

Sprzedaż nieruchomości w Pile przy ul. Zesłańców Sybiuru, działka nr 318/2 i nr318/3

WYNIK PRZETARGU (25.09.2020 r.) Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na nabycie nieruchomości w Pile przy ulicy Zesłańców Sybiru, działki nr 318/2 i nr 318/3 wybrano ofertę złożoną przez: „PIL-BUILDING” Sp. z o.o. ul. Bydgoska 33/3 64-920 Piła Sprzedaż nieruchomości (12.08.2020) Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp.z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Pile przy...więcej

BUDOWA TRZECH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (18.09.2020 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 3 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o. ul. Jana Styki 14,...więcej

Usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach budowy kogeneracji KR-Zachód w Pile.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (04.09.2020 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o....więcej

Likwidacja węzłów grupowych w zakresie przebudowy oraz przełączeń sieci cieplnych

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (24.08.2020 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej PiłaSp. z o.o. 2. W...więcej

Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (06.08.2020 r.) Informację o wyborze przedstawiono poniżej w załączniku pt „Zawiadomienie o wyborze oferty" INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (16.06.2020 r.) Informację z otwarcia ofert przedstawiono poniżej w załączniku pt „Informacja z otwarcia ofert_2020-06-16”. MODYFIKACJA SIWZ (25.05.2020 r.) Informację o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono poniżej w...więcej

PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW – OBIADÓW DLA PRACOWNIKÓW MEC PIŁA SP. Z O.O.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (31.07.2020 r) 1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone w myśl art. 138 o Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 4 Wykonawców. 3. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą: P.H.U. „NIKO”...więcej
1 2 3 4 5 ... 28