Menu przedmiotowe

Wyniki postępowań

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 11 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (15.01.2021 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: METROLOG Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków Oferta ta spełniła...więcej

BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.01.2021r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 4 Wykonawców. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła wszystkie...więcej

Przebudowę stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KR- Koszyce w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (15.12.2020 r. ) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o. 2. W wymaganym terminie ofertę złożył 1 Wykonawca. 3. Wybrano ofertę złożoną przez: LEO Sławomir Bułaj ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła Oferta ta spełniła...więcej

Sprzedaż nieruchomości w Pile przy al. Wojska Polskiego, działka nr 66/13

WYNIK PRZETARGU (19.11.2020 r.) Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oraz prawa własności posadowionego na niej budynku położonych w Pile, działka nr 66/13 wybrano ofertę złożoną przez: Ilona Musiałowska ul. Polna 2 72-315 Resko SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI (02.11.2020R) Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ogłasza przetarg...więcej

Wyk. proj. budowlanego przebudowy sieci cieplnej – odcinek wzdłuż ulicy Śniadeckich (od Al. Wyzwolenia do ul.Łącznej) w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (13.11.2020 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o....więcej

Przebudowa sieci cieplnych od ul.Fałata do ul. Drygasa oraz od ul. Drygasa do ul. Dzieci Polskich w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (02.11.2020 r.) 1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o....więcej
1 2 3 4 5 ... 28