Menu przedmiotowe

Przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ulicy Śniadeckich, od alei Wyzwolenia do ulicy Łącznej w Pile.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (5.05.2021 r.)
1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.
2. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez:

ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź
Cena ofertowa netto – 2 137 500,00 zł
Cena brutto – 2 629 125,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert, tj. ceny oraz gwarancji i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100pkt.

3. Pozostałe oferty złożone zostały przez Wykonawców:

1) GPEC SERWIS Sp. z o.o., ul. Połęże/Miałki Szlak 44, 80-720 Gdańsk. Cena netto:2 777 000,00 zł. Cena brutto: 3 415 710,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 79,27 pkt.
2) CONSTRUCTION DEVELOPMENT CENTER SP. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań. Cena netto: 3 500 000,00 zł. Cena brutto: 4 305 000,00 zł. Liczba uzyskanych punk-tów: 64,96 pkt.
3) Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń. Cena netto: 2 700 000,00 zł. Cena brutto: 3 321 000,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 81,25 pkt.
4) Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o., ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła. Cena netto: 3 550 000,00 zł. Cena brutto: 4 366 500,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 64,19 pkt.
5) LEO Sławomir Bułaj, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła. Cena netto: 3 490 000,00 zł. Cena brutto: 4 292 700,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 65,12 pkt.

WYJAŚNIENIA SIWZ (23.03.2021 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-03-23”

WYJAŚNIENIA SIWZ (22.03.2021 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-03-22”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(9.03.2021 r.)
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci cieplnej wzdłuż ulicy Śniadeckich, od alei Wyzwolenia do ulicy Łącznej w Pile.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 3/2021.
Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;


Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym linkiem:

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2021-05-05 13:21:07
Rejestr zmian dokumentu
powrót